qcpic

کیفیت یک کالا یکی از مهم ترین دلایل انتخاب و خرید کالاهاست.

 

مبحث کنترل کیفیت از عوامل مهم و حیاتی در صنایع تولیدی است. در تعریفی ساده می توان کنترل کیفیت را مشتمل بر مجموعه تست های حین فرآیند تولید و پس از آن، عملکرد و کارایی محصول مطابق با

استانداردهای تعریف شده دانست. به عبارت دیگر تلاش کنترل کیفیت بر این است تا پیش از عرضه محصولات به بازار، شرایط کاربری محصول توسط مصرف کننده را در کارخانه شبیه سازی نماید تا نقایص

احتمالی آن را برطرف سازد.

اهداف کنترل کیفیت

  • حفظ و اطمینان از اجرای استانداردهای تعیین شده
  • اعلام انحرافات احتمالی در حین پروسه تولید
  • پیگیری اصلاح محصولات نامنطبق و خارج از استاندارد
  • دریافت و بررسی بازخورد و نظرات مصرف کنندگان و تبديل خواسته‌هاي مشتريان به شاخص‌هاي کيفيت

 بعضی از تست هایی که توسط واحد کنترل کیفی بر روی محصولات تولیدی این شرکت صورت می گیرد عبارتند از :از

rflex1 (2) rflex1 (4) rflex1 21
 POLLUTION TEST  CHEMICAL TEST HELIUM TEST
rflex1 (30) rflex1 25 rflex1 31
 VIBRATION TEST WATER RESISTANCE TEST  SALTY FOG TEST
rflex1 (6) rflex1 36 rflex1 26
LEAK TEST BENDING TEST ELECTRICAL TEST