اطلاعات تماس

شماره تماس با واحد فروش

041-91001090

Rflex = 202 – 203

Sunflex – KT = 204

شماره تماس با واحد اداری

041-36309024-25

 

آذربایجان شرقی – تبریز ، جاده تهران ، شهرک صنعتی عالی نسب ، خیابان صنعت دوم ، قطعه چهار

 

ایمیل

info@rflex.org

 

فکس

041-36309027

ارتباط با ما از طریق ایمیل