حضورهای نمایشگاهی

Untitled-1

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی حرارتی ، برودتی و سیستم های تهویه - تبریز

تیر ماه 1399

نمایشگاه بین‌المللی نفت گاز و پتروشیمی تهران

سال 1398

نمایشگاه بین المللی تبریز

سال 1398

نمایشگاه اتش نشانی تهران

1397

نمایشگاه بین المللی تبریز

سال 1397

نمایشگاه بین المللی تهران

سال 1397

نمایشگاه بین المللی تهران

سال 1396