جلسه آموزش و استقرار CRM

خدمت همکاران و نمایندگان محترم

گروه تولیدی صنعتی آرفلکس جهت سهولت در امر ثبت سفارش و اتوماسیون داخلی یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) خریداری کرده و نصب و استقرار داد و در محله تست و پیاده سازی داخلی هستیم .

بروز باشیم و بروز زندگی کنیم

تاریخ جلسه : 8 خرداد 1399